100 tim fördjupningskurs yoga steg 2

HUVUDLärare: Helena Wintre, Jennie Liljefors

Vi kommer gå igenom följande:

  • Sadhana, övningar för din spirituella väg.

  • Lära ut Anusara Yogans "Universal Principles of Alignment"

  • Verktyg för självreflektion

  • Yogafilosofi utifrån tantrans perspektiv

  • Fördjupning av din fysiska yogapraktik

  • Fördjupade studier av Meditation, Mantra, Mudra,

  • Pranayama, andningsövningar

  • Funktionell anatomi, fysioterapeutisk yoga

  • Biomekanik och rörelsemönster

  • Anatomi kopplat till yoga

Kursdagarna startar 09:00 och slutar 17:00, varje dag.

Datum för hela kursen (totalt 100 h) 2020:

11-14 mars,
15-18 april,
13-16 maj

Pris:19 500 kr (totalt för 100 h)
Det går bra att dela upp kostnaden på fler betalningstillfällen med slutbetalning den 31 maj.

Anmälan:info@yogashakti.se

Denna kurs anordnas av Yogashakti och Altromondo yoga studio med Helena Wintre och Jennie Liljefors