Helena Wintre

Jag tror att vi alla har något unikt att erbjuda världen, något som bara du kan göra på ditt sätt.
Jag tror också att det finns en rädsla för det unika inom oss, att vi gömmer oss bakom olika koncept och idéer om oss själva, rädda för att inte ha det som krävs, eller att vi jämför oss med andra.

Jag tror att yoga och meditation svarar på den djupa längtan du bär på i ditt hjärta, längtan att få uttrycka dig på ditt eget sätt, att göra din grej så som bara du kan.


What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you.
— Ralph Waldo Emerson

OM HELENA